Edo Indigo Tsutsugaki Prawn Cotton cloth Hand-spun. Japanese Antique & Textile saiyuu2 $230.00
Edo Indigo Tsutsugaki Cotton Shirushi-Hanten Hand-spun Japanese Antique & Textile saiyuu2 $280.00
Edo Hemp Cloth Hand-spun Thick. Japanese Antique & Textile saiyuu2 $380.00
Edo Indigo Cotton Koyori-Paper Shonai-Obi Stripe Thick. Japanese Antique & Textile saiyuu2 $380.00
Meiji Indigo Cotton Kasuri Bird Hand-spun. Japanese Antique & Textile saiyuu2 $380.00
Meiji Indigo Cotton Koyori-Paper Noragi Sashiko Boro Sorihiki. Japanese Antique & Textile saiyuu2 $430.00
Embroidered hand-painted silk fukusa cover, Hitomaro, Japan Meiji Welcome To Another Century Inquire
Japanese Boro textile sashiko quilting noragi sleigh-jacket Meiji 19c t a t a m i $700.00
Meiji Indigo Sashiko. Nata-hukuro Cotton Hans-spun Thick. Japanese Antique & Textile saiyuu2 $140.00
Edo Sakai-Sarasa Katazome Cotton Hand-spun Thick Old fabric Japanese Antique & Textile saiyuu2 $400.00
Edo Indigo light green Katazome Hemp Kyogen Hakama Hand-spun Japanese Antique & Textile saiyuu2 $360.00
Antique Japanese Boro Textile Noragi Work Wear Edo period 19c t a t a m i $850.00
Antique Japanese Cotton Jacket for Shugendo Mountain Priest t a t a m i $600.00
Edo Yuzen Polychromatic dyeing Silk Hand-spun Kimono Boro Japanese Antique & Textile saiyuu2 $180.00
Edo Sakai-Sarasa Katazome Cotton Hand-spun Thick Old fabric Japanese Antique & Textile saiyuu2 $280.00
Edo Sakai-Sarasa Cotton Hand-spun Thick Old fabric Japanese Antique & Textile saiyuu2 $290.00
Edo Indigo Hemp Cotton Shonai Noren Hand-spun Thick Old fabric. Japanese Antique & Textile saiyuu2 $320.00
Edo Katazome Hikizome Izumo Indigo Cotton Furosiki Thick Japanese Antique & Textile saiyuu2 $260.00