Japanese antique Edo-meiji indigo dye katazome silk nakagi-kimono Japanese Antique & Textile saiyuu2 $230.00
Japanese antique Edo-meiji indigo dye katazome cotton hanjyuban Japanese Antique & Textile saiyuu2 $390.00
Meiji Golden brown Tsumugi- silk Lattice –Shima Hand-spun Kimono. Japanese Antique & Textile saiyuu2 $280.00
Japanese Meiji Silk Embroidered Panel Textile Hanging of Cranes Petrie-Rogers Gallery $375.00
Japanese Antique Textile Silk Hagi-isho Juban Under Kimono GALLERY TSUMUGI $160.00
Japanese antique boro Indigo dye kasuri cotton noragi kimono Edo Japanese Antique & Textile saiyuu2 $460.00
Japanese Antique Textile Cotton Yamato Kasuri Cloth GALLERY TSUMUGI $60.00
Japanese BORO patched indigo furoshiki wrapping textile 19c t a t a m i $200.00
Japanese antique Beautiful lustrous stripe silk child kimono Meiji era Japanese Antique & Textile saiyuu2 $180.00
Late Edo Black dyeing Rekushon-Jinbaori Gorofuku-Wool Samurai Rare. Japanese Antique & Textile saiyuu2 $320.00
Meiji Indigo Cotton Sashiko Shounai Boro Noragi Work clothes Japanese Antique & Textile saiyuu2 $580.00
Japanese Antique Textile Child's Ceremonial Kimono with Cranes GALLERY TSUMUGI $250.00
Japanese Antique Textile Hagi-isho Under Kimono-2 GALLERY TSUMUGI $150.00
Antique Japanese Saki Ori Vest The Zentner Collection $450.00
Taisho Kinran- silk Atuita-Noh costume Utikake Luxurious Japanese Antique & Textile saiyuu2 $580.00
Japanese antique Textile Boro Futonji with Sashiko GALLERY TSUMUGI $750.00
Hand-painted and embroidered silk fukusa cover, Genji, Japan Meiji Welcome To Another Century Inquire
Edo Indigo Kaiki- silk Yogi Lattice Thin hight-quality silk. Rare. Japanese Antique & Textile saiyuu2 $800.00