BORO large sashiko indigo furoshiki wrapping textile t a t a m i $480.00
Japanese antique Beautiful katazome silk child kimono taisyo Japanese Antique & Textile saiyuu2 $280.00
Japanese antique Beautiful yuzen dye katazome silk child kimono Meiji Japanese Antique & Textile saiyuu2 $280.00
Japanese Antique natural Indigo dye kasuri cotton Bamboo & sparrow Japanese Antique & Textile saiyuu2 $120.00
BORO vintage textile cotton kotatsu coverlet t a t a m i $350.00
Japanese thick Indigo dye cotton tsutsugaki futon cover Tang grass Japanese Antique & Textile saiyuu2 $480.00
Japanese Indigo dye cotton Edo - Meiji amazing boro futon cover Japanese Antique & Textile saiyuu2 $980.00
Japanese Antique Textile Silk Hagi-isho Juban Under Kimono GALLERY TSUMUGI $220.00
Japanese Antique Textile Pair of Tekko Hand Cover for Woman GALLERY TSUMUGI $40.00
Meiji Cotton Silk Child Kamisimo Japanese Antique & Textile saiyuu2 $180.00
Meiji Cotton Kyogen Hakama Indigo Katazome Child Rare Japanese Antique & Textile saiyuu2 $380.00
Japanese Antique Textile Silk Yosegire Sodenashi Vest GALLERY TSUMUGI $100.00
Japanese Antique Textile Cotton White Tabi & Tabi Cover GALLERY TSUMUGI $50.00
Japanese Antique Ojiya chijimi hemp Indigo pattern butterfly edo noren Japanese Antique & Textile saiyuu2 $180.00
Japanese antique Indigo kasuri cotton Design of old type futon cover Japanese Antique & Textile saiyuu2 $560.00
Japanese Antique Asa Hemp Hand-knitted Bags GALLERY TSUMUGI $80.00
Japanese antique katazome cotton child kimono pattern of kasuri & leaf Japanese Antique & Textile saiyuu2 $230.00
Antique Japanese Kimono The Zentner Collection $750.00