Pre 1837 VR: item #1314521
$800.00 
Pre 1920: item #1314505
$450.00 
$950.00 
Pre 1837 VR: item #1313926
$300.00 
$700.00 
Pre 1800: item #1311684
$800.00 
Pre 1900: item #1311246
Inquire for Price 
Inquire for Price 
Pre 1837 VR: item #1310935
$500.00 
$650.00 
$650.00 
Price on Request 
Pre 1837 VR: item #1306390
Price on Request 
$320.00 
$850.00 
£65.00 
$1,500.00 
9,500.00 Euros