Sakuchi Ensen 8, Hisshoku Nanban Yaki Chatsubo Tea Jar Modern Japanese Ceramics $950.00
Sakuchi Ensen 6, Bottle Vase Modern Japanese Ceramics $350.00
Sakuchi Ensen 5 Chatsubo Modern Japanese Ceramics $950.00
Sakuchi Ensen 4 Bottle Vase Modern Japanese Ceramics $300.00
Sakuchi Ensen 3, Ko-Tsubo Modern Japanese Ceramics $250.00
Kumano Kurouemon Contemporary Japanese Echizen Tsubo Quality Chadogu $880.00
Museum Quality Contemporary Shiro-Hagi Vase by Miwa Kazuhiko Quality Chadogu $2,400.00
Masterpiece Iga Vase by Kishimoto Kennin Quality Chadogu $820.00
Furutani Michio Shigaraki Henko Jar Quality Chadogu $1,400.00
Sakuchi Ensen 2 Tri- Handled Vase Modern Japanese Ceramics $350.00
Massive Shigaraki Vase Tsubo by great Rakusai Takahashi III Momoyama Gallery $650.00
Suzuki Goro Large Contemporary Oribe Vase Modern Japanese Ceramics $1,000.00
Tanimoto Yo Iga Hanaire Flower Vase Modern Japanese Ceramics $1,200.00
Tetsuyu Kotsubo by Tsukigata Nahiko Modern Japanese Ceramics $495.00
Kutani Vase Living National Treasure Tokuda Yasokichi III Quality Chadogu Pending
Takeuchi Komei Haiyu Ash Glazed Tokoname Vase Modern Japanese Ceramics $350.00
Kawabata Fumio Contemporary Sculptural Bizen Vase Modern Japanese Ceramics $950.00
Living National Treasure Shimaoka Tatsuzo Mashiko Vase Modern Japanese Ceramics $1,500.00