Very Unusual & Large Contemporary Tsubo by Hayashi Shotaro Modern Japanese Ceramics $3,000.00
Ashen Tsubo Vase by Koie Ryoji Modern Japanese Ceramics $1,500.00
Wada Morihiro Kasama Zogan Kakehana Wall Vase Modern Japanese Ceramics $2,250.00
Kutani Tsubo by Living National Treasure Tokuda Yasokichi III Quality Chadogu Pending
Hoshino Ryosai Contemporary Shizen Yu Hanaire Vase Modern Japanese Ceramics $750.00
Mihara Ken Yakishime Sculptural Vase Modern Japanese Ceramics $2,000.00
Tamba Rakkyo Tokkuri Bottle by Shimizu Toho Modern Japanese Ceramics $860.00
VERY large Oni Shino Yohen Tsubo by Tsukigata Nahiko Momoyama Gallery $4,800.00
Living National Treasure Kato Kozo Kiseto Hanaire Vase Quality Chadogu $1,250.00
Tanahashi Jun Contemporary Oribe Vessel Modern Japanese Ceramics $1,100.00
Modern Bizen ware vase, Isesaki Sou (b. 1968) Dragon's Pearl $680.00
Seto Hiroshi Striped Pyramid Vase Modern Japanese Ceramics $850.00
Ito Yushi Zen Splashed Tsubo Modern Japanese Ceramics $675.00
Okayasu Koshu Tall Faceted Bizen Vase 2 Modern Japanese Ceramics $950.00
Exhibited Hayashi Shotaro Glazed and Decorated Vessel Quality Chadogu $2,650.00
Okayasu Koshu Tall Faceted Bizen Vase Modern Japanese Ceramics $950.00
Sakuchi Ensen 6, Bottle Vase Modern Japanese Ceramics $350.00
Sakuchi Ensen 5 Chatsubo Modern Japanese Ceramics $950.00