Radical Contemporary Shino Platter by Kato Toyohisa Modern Japanese Ceramics $700.00
Tobe-ware Ido-gata Tea Bowl with Painted Orchid by Sakai Yoshito Kyoto Ceramics and Fine Art $575.00
Sugimoto Sadamitsu Shigaraki Uzukumaru Tsubo Vase Modern Japanese Ceramics $650.00
Hayashi Shotaro Benishino Kakehana Hanging Vase Modern Japanese Ceramics $695.00
Pastel Pink Kutani Vase by Yoshita Yukio Modern Japanese Ceramics $895.00
Furukawa Toshio Crackled Celadon Chawan Tea Bowl Modern Japanese Ceramics $350.00
A Hagi-yaki Chawan by Yoshida Shuen (Student of LNT Miwa Kyusetsu) Kyoto Ceramics and Fine Art $425.00
Spectacular Tsukigata Nahiko Oni Shino Tsubo Vase Quality Chadogu $1,200.00
Bizen Hidasuki Tsubo by Isezaki Mitsuru Modern Japanese Ceramics $950.00
Living National Treasure Nakajima Hiroshi Celadon Tokkuri Quality Chadogu Pending
KANZAKI SHIHO SHIGARAKI CHAIRE Albdeo 3 Studio $645.00
CYNTHIA BRINGLE CERAMIC VASE-BOTTLE, CIRCA 1980S Daniel Simhon Fine Art $295.00
Maeda Masahiro Kasama Yaki Deep Pottery Bowl Modern Japanese Ceramics $1,050.00
Living National Treasure Ito Sekisui Tokkuri Modern Japanese Ceramics $900.00
Kumano Kurouemon Contemporary Japanese Echizen Mizusashi Modern Japanese Ceramics $1,700.00
Shigaraki O-Tsubo by Kanzaki Shiho Modern Japanese Ceramics On Request
Exquisite! LNT Tsukamoto Kaiji Hakuji Dish Modern Japanese Ceramics $1,600.00
Hexagonal dish by Ryo SUZUKI, Mashiko potter. Dragon's Pearl $325.00