Japanese Vintage Folk Textile Boro Noragi GALLERY TSUMUGI $220.00
Japanese Vintage Washi Tatou-gami Kakishibu Painted GALLERY TSUMUGI Pending
Japanese Vintage Textile Sashiko Maekake Apron GALLERY TSUMUGI $80.00
Vintage Japanese Kasuri Kimono for Child Kiku Imports $250.00
Japanese Vintage Textile Cotton Kimono with Shibori Dragonfly GALLERY TSUMUGI $140.00
Japanese Vintage Textile Saiho Hinagata Miniature Sewing Sample GALLERY TSUMUGI $140.00
Japanese Vintage Textile Cotton Shibori Futonji GALLERY TSUMUGI $180.00
Japanese Vintage Textile Sakiori Sodenashi GALLERY TSUMUGI $400.00
Japanese Vintage Textile Han-juban with Sekka-shibori GALLERY TSUMUGI $70.00
Japanese Wedding Kimono Uchikake Chrysanthemum Kiku Imports $450.00
Japanese Uchikake / Wedding KImono Kiku Imports $450.00
HYAKUTOKU KIMONO - Japanese juban textile undergarment t a t a m i $350.00
Old Japanese paper dress t a t a m i $150.00
Japanese Vintage Textile Beni-itajime Juban Under Kimono GALLERY TSUMUGI $80.00
Japanese Vintage Textile Hemp Woman's Summer Kimono GALLERY TSUMUGI $100.00
Japanese Vintage Purple White & Gold Obi Butterflies Modern Style Petrie-Rogers Gallery $75.00
Japanese Vintage Textured Yellow & Orange Obi Mid-century Modern Feel Petrie-Rogers Gallery $75.00
Japanese Vintage Silk Maru Obi Sash for Formal Kimono GALLERY TSUMUGI $150.00