Japanese Vintage Textile Baby's Cotton Kimono with Airplanes GALLERY TSUMUGI $40.00
Japanese Vintage Textile Asa Sodenashi Indigo Dyed Hemp Vest GALLERY TSUMUGI $280.00
NORAGI – Vintage Japanese patched cotton workwear hotoke antiques $200.00
HAORI – Vintage Japanese cotton kimono coat hotoke antiques $150.00
TANZEN – Vintage Japanese long padded cotton kimono coat hotoke antiques $150.00
NORAGI – Vintage Japanese patched indigo dye cotton vest hotoke antiques $200.00
Japanese Vintage Textile Boro Furoshiki with Sashiko GALLERY TSUMUGI $250.00
Boro kakejiku – Vintage Japanese soy sauce cotton textile hotoke antiques $300.00
Japanese Vintage Kata-gami Paper Stencil for Kimono and Others-12 GALLERY TSUMUGI $20.00
Japanese Vintage Kata-gami Paper Stencil for Kimono and Others-11 GALLERY TSUMUGI $20.00
Japanese Vintage Kata-gami Paper Stencil for Kimono and Others-9 GALLERY TSUMUGI $20.00
Japanese Vintage Kata-gami Paper Stencil for Kimono and Others-8 GALLERY TSUMUGI $25.00
Japanese Vintage Kata-gami Paper Stencil for Kimono and Others-5 GALLERY TSUMUGI $30.00
Japanese Vintage Kata-gami Paper Stencil for Kimono and Others-3 GALLERY TSUMUGI $30.00
Japanese Vintage Kata-gami Paper Stencil for Kimono and Others-2 GALLERY TSUMUGI $20.00
Japanese Vintage Kata-gami Paper Stencil for Kimono and Others-1 GALLERY TSUMUGI $20.00
Japanese kimono undergarment with warplane pattern t a t a m i $350.00
Japanese Vintage Textile Sodenashi with Sashiko Cloth GALLERY TSUMUGI $330.00