Japanese Vintage Textile Asa Kasuri Kimono GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Apron With Sashiko GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Woman's Noragi Zanshi-ori GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Boro Small Piece Asa GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Okuso-Zakkuri Noragi GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Antique Textile Boro Asa Cloth Indigo GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Meisen Haori Matsukawa-bishi GALLERY TSUMUGI Sold
Rare 1930 Kimono Men's Haori Jacket R100 Blimp Voyage June Hastings Sold
Japanese Silk Obi with Cranes The Zentner Collection Sold
Japanese Taisho Purple Woven Kimono The Zentner Collection Sold
Japanese Orange Silk Kimono with Mist Pattern The Zentner Collection Sold
Japanese Kimono (Hippari) with Silver Stitched Accents The Zentner Collection Sold
Japanese Silk Kimono with Flowers and Stream The Zentner Collection Sold
Japanese Vintage Textile Rice Bag Many Stripes GALLERY TSUMUGI Sold
Indigo dye cotton sekka-shibori & katazome hanjyuban Japanese Antique & Textile saiyuu2 Sold
Japanese Vintage Textile Cotton Zanshi-ori Futonji GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Showa Rare Embroidered Silk Furisode Kimono Kristin R. McDonald Sold
Japanese Vintage Textile Shin Cover With Sashiko GALLERY TSUMUGI Sold