Japanese Vintage Textile Silk Brocade Obi Sash GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Pilgrim's Cotton Hanten GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Boro Small Carpet Shikimono GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Mingei Textile Boro Small Carpet with Sashiko GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Silk Kara-ori Maru-obi GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Shibori Woman's Kimono GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Bashofu Woman's Kimono from Okinawa GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Small Boro Zokin GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Cotton Shibori Futonji-4 GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Cotton Futonji with Tea Utensiles GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Han-juban Made of Silk with Shibori GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Cotton Velvet with Kyoto Design Motifs GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Cotton Indigo Sashiko Furoshiki GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Sakiori Sodenashi Dark Indigo GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Cotton Baby's Kimono Homemade GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Shonai Obi Shifu Sash Tohoku GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile White Cotton Boro Kimono GALLERY TSUMUGI Sold
Beautiful silk rinzu gorgeous kabuki kimono yuzen-dye embroidery Japanese Antique & Textile saiyuu2 Sold