Yoshitoshi Tsukioka Japanese Woodblock Print - Takakura Moon Era Woodblock Prints $550.00
Hasui Kawase Japanese Woodblock Print - Ishizue, Niigata Era Woodblock Prints $600.00
Ogata Korin Japanese Woodblock Print - Crows and Moon Era Woodblock Prints $450.00
Ohara Koson Japanese Woodblock Print - Monkey in a Persimmon Tree Era Woodblock Prints $825.00
Shoda Koho Japanese Woodblock Print - Miyajima Torii - Hasegawa Night Era Woodblock Prints $375.00
Takahashi Shotei Japanese Woodblock Print - Returning Home, Evening Era Woodblock Prints $375.00
Hasui Kawase Japanese Woodblock Print - Sacred Mount Fuji Era Woodblock Prints $400.00
Yoshitoshi Tsukioka Japanese Woodblock Print - Monkey-Music Moon Era Woodblock Prints $475.00
Rare Kappazuri Stencil Print Sumo Wrestler by Yoshitoshi Mori Dragon's Pearl $1,100.00
$ 1100
Yoshitoshi Japanese Woodblock Print - Fukami Jikyu Challenges the Moon Era Woodblock Prints $525.00
Yoshitoshi Japanese Woodblock Print - Tsunenobu and Demon -Moon Series Era Woodblock Prints $475.00
Paul Jacoulet Japanese Woodblock Print - Nuit de Neige, Korea Era Woodblock Prints $250.00
Ito Takashi Japanese Woodblock Print - Charcoal-Making at Towadako Era Woodblock Prints $700.00
Ashikaga Shizuo Japanese Woodblock Print - Sparrow on Bamboo Era Woodblock Prints $60.00
Saito Kyoshi, Aizu scene, snowy village road with figures Dragon's Pearl $600.00
Ltd. Ed. Japanese Serigraph Print Yukio Katsuda Shishigashiro Flower Petrie-Rogers Gallery $125.00
Japanese Framed Print by Yoshitoshi Mori The Zentner Collection $2,000.00
Japanese Print by Mayumi Oda "September Afternoon" The Zentner Collection $3,000.00