Meiji Bijutsu
 HomepageCatalogue
Japanese Satsuma Shishi Figurine Meiji Era

< enlargement 11 return to start >

Japanese Satsuma Shishi Figurine Meiji Era

< enlargement 11 return to start >


Page design by TROCADERO © 1998-2016