J S Antiques
I
L
Fenton Silvercrest Ashtray
item #714042
$42.75

Fenton Silvercrest Basket
item #714046
$33.25

Fenton Silvercrest Basket
item #714060
$36.75

Fenton Aqua Crest Plate
item #848347
$61.75

Fenton Aqua Crest Bowl
item #848349
$61.75

Fenton Aqua Crest Vase
item #848354
$118.75

Fenton Aqua Crest Top Hat
item #849067
$71.25

Fenton Aqua Crest Fan Vase
item #849072
$71.25

Fenton Vase
item #849073
$57.00

Fenton Aqua Crest Bowl
item #849080
$28.50

Fenton Aqua Crest Bottle
item #849087
$80.75

Fenton Aqua Crest Plate
item #849089
$15.25

Fenton Aqua Crest Vase
item #849217
$90.25