Sumerian shell amulet Mark Mlodoch World Art $300.00
Mesopotamian zoomorphic amulet Mark Mlodoch World Art $350.00
Jemdet Nasr goat amulet Mark Mlodoch World Art $450.00
Sumerian bone amulet Mark Mlodoch World Art $450.00
Sumerian zoomorphic shell amulet Mark Mlodoch World Art $500.00
Jemdet Nasr zoomorphic amulet Mark Mlodoch World Art $450.00
Mesopotamian cylinder seal Mark Mlodoch World Art $500.00
Shell cylinder seal Mark Mlodoch World Art $125.00
Mesopotamian prismatic seal Mark Mlodoch World Art $500.00
Mesopotamian cylinder seal Mark Mlodoch World Art $500.00
Jemdet Nasr cylinder seal Mark Mlodoch World Art $500.00
Sassanian intaglio Mark Mlodoch World Art $250.00
Sassanian domed seal Mark Mlodoch World Art $150.00
Large Sassanian domed seal Mark Mlodoch World Art $700.00
Syrian seal bead Mark Mlodoch World Art $150.00
Neo-Babylonian stamp seal Mark Mlodoch World Art $650.00
Ancient Persian agate seal Mark Mlodoch World Art $700.00
Sumerian banded agate seal Mark Mlodoch World Art $250.00