Meiji silk Stripe and katazome and kasuri Child kimono Japanese Antique & Textile saiyuu2 $280.00
Edo thick Indigo dye cotton tsutsugaki Child kimono Japanese Antique & Textile saiyuu2 $990.80
Edo Patchwork fukusa of impressive carapace of a turtle Japanese Antique & Textile saiyuu2 $490.00
Meiji era Child Indigo tsumugi asanoha katazome kimono Japanese Antique & Textile saiyuu2 $320.00
Japanese antique cotton Indigo dye hand-spun tsutsugaki Japanese Antique & Textile saiyuu2 $180.00
Japanese edo impressive kabuki Costume textile Japanese Antique & Textile saiyuu2 $580.00
Japanese meiji silk Patchwork uchishiki textile Japanese Antique & Textile saiyuu2 $340.00
Japanese Indigo dye Stripe weave futon Cover hand-woven Japanese Antique & Textile saiyuu2 $390.00
Japanese Indigo dye Stripe and zanshi weave futon Cover Japanese Antique & Textile saiyuu2 $580.00
Japanese meiji Indigo dye sakiori sashiko striped best Japanese Antique & Textile saiyuu2 $530.00
Japanese Indigo dye thick hemp katazome noragi meiji Japanese Antique & Textile saiyuu2 $480.00
Japanese indigo dye Katazome furosiki hand-spun meiji Japanese Antique & Textile saiyuu2 $280.00
Japanese Antique Textile Cotton Katazome Han-juban GALLERY TSUMUGI $330.00
Japanese Paper and sakiori noragi textile meiji rare Japanese Antique & Textile saiyuu2 $1880.00
Japanese meiji mikuni-sashiko Indigo dye noragi Japanese Antique & Textile saiyuu2 $3800.00
Japanese anrique Indigo dye Stripe sashiko boro noragi kimono rare Japanese Antique & Textile saiyuu2 $4000.00
Japanese taisyo beautiful silk nishijin textile fukusa Japanese Antique & Textile saiyuu2 $250.00
Japanese edo-meiji silk yuzen-dye fukusa textile Japanese Antique & Textile saiyuu2 $280.00