Colorful Shibata Masamitsu Tableware, Bowl E Modern Japanese Ceramics $300.00
Colorful Shibata Masamitsu Tableware, Bowl A Modern Japanese Ceramics $300.00
Living National Treasure Kondo Yuzo Gold Porcelain Vase Modern Japanese Ceramics $5,000.00
Living National Treasure Kondo Yuzo Sake Cup Modern Japanese Ceramics $600.00
Iga Kake-hanaire Wall Vase by Tsujimura Shiro Modern Japanese Ceramics $1,260.00
Okamoto Kazuyoshi Arched Ceramic Sculpture Modern Japanese Ceramics $1,200.00
A Black Tenmoku Glazed Tea Bowl by Ryoichi Tamura Kyoto Ceramics and Fine Art $750.00
Contemporary Tamba Tokkuri by Nishihata Tadashi Modern Japanese Ceramics $450.00
Sugimoto Sadamitsu (b. 1935) Amigasa style Shigaraki Chawan Treasures of Old Times $1,000.00
Nishiura Takeshi Contemporary Ash Glazed Echizen Vase Modern Japanese Ceramics $750.00
Kawabata Fumio Sculptural Bizen Vase Modern Japanese Ceramics $2,250.00
Kawabata Fumio Sculptural Bizen Vase Modern Japanese Ceramics $1,450.00
Striking Osako Mikio Tokoname Utsuwa Platter Modern Japanese Ceramics $499.00
Elegant Furutani Michio Shigaraki Vase Modern Japanese Ceramics $1,200.00
Sawa Kiyotsugu Oversized Shigaraki Katakuchi Modern Japanese Ceramics $500.00
Radical Sugimoto Sadamitsu Iga Vase Modern Japanese Ceramics $1,250.00
Okuiso Taigaku (b. 1965) Oribe Sake set Japanese Studio Pottery Treasures of Old Times $430.00
Ichiyo Nakajima (b. 1949) Nezumi Shino Chawan Treasures of Old Times $380.00