Set 5 Seihakuji Yunomi by Kato Tsubusa Modern Japanese Ceramics Sold
Hayashi Shotaro Japanese Shino Yunomi Tea Cup Modern Japanese Ceramics Sold
Shino Tokkuri Sake Set by Ando Hidetake Modern Japanese Ceramics Sold
Morino Taimei Beer Mugs Modern Japanese Ceramics Sold
A Dazzling “Kiretsu-mon” Guinomi by Hiramatsu Ryoma (1) Kyoto Ceramics and Fine Art Sold
A Dazzling “Kiretsu-mon” Guinomi by Hiramatsu Ryoma (2) Kyoto Ceramics and Fine Art Sold
Hamada Tomoo (grandson of Hamada Shoji), Salt glaze guinomi Five Cranes Gallery Sold
Hamada Tomoo (grandson of Hamada Shoji), Guinomi Five Cranes Gallery Sold
Maeda Masahiro Iro-e Yunomi Cups Quality Chadogu Sold
A “Kiretsu-mon” Guinomi by Hiramatsu Ryoma Kyoto Ceramics and Fine Art Sold
Tea Cup, Chawan, Shino Glaze; George Gledhill; Payette, ID WaSabiDou Antiques and Folk Crafts Sold
Yunomi, Tea Cup; Mashiko-yaki, Isamu Tagami Yunomi, Tea Cup; Mashiko WaSabiDou Antiques and Folk Crafts Sold