Contemporary Japanese Large Shino Chawan, Tea bowl. Dragon's Pearl $400.00
Aka Raku Chawan with buddhist symbols by greatest Choraku III Momoyama Gallery $1,800.00
Bizen Mizusashi by Kakurezaki Ryuichi Quality Chadogu On Request
Hamada Tomoo (grandson of Hamada Shoji), "Stacking Moon" Tiered Vase Five Cranes Gallery On Request
Hamada Tomoo (Hamada Shoji's grandson), Sculptural Vase "Intersection" Five Cranes Gallery On Request
Hamada Tomoo (grandson of Hamada Shoji), Large vase Five Cranes Gallery On Request
Hamada Shinsaku (son of Hamada Shoji), Large vase Five Cranes Gallery On Request
Hamada Tomoo (grandson of Hamada Shoji), Tokkuri Five Cranes Gallery $360.00
Outstanding Yashishida Oribe Chawan by legendary Suzuki Goro Momoyama Gallery $1,995.00
Sale Pending
Hamada Tomoo (grandson of Hamada Shoji), Guinomi Five Cranes Gallery $200.00
Bizen Kaki by Kawabata Fumio Meiji Bijutsu $1,380.00
Large Shino Vase by Hayashi Shotaro Meiji Bijutsu $1,980.00
Tsujimura Shiro Shigaraki Yohen Tsubo Modern Japanese Ceramics $950.00
Tokkuri by Tsujimura Shiro Meiji Bijutsu $1,340.00
A Dazzling “Kiretsu-mon” Guinomi by Hiramatsu Ryoma (1) Kyoto Ceramics and Fine Art $275.00
Fantastic Tsukamoto Haruhiko Oribe Chawan Tea Bowl Quality Chadogu $950.00
Tanimoto Kei Contemporary Iga Shizen-yu Ash Glaze Vase Modern Japanese Ceramics $299.00
Superb Koie Ryoji Oribe Chawan Tea Bowl Quality Chadogu On Request