5 Contemporary Mino Bowls by Yamada Kazu, Shino, Oribe, Kiseto… Modern Japanese Ceramics $1,250.00
Sodeisha Founder Yagi Kazuo “Singing” Henko Vase Modern Japanese Ceramics $3,500.00
Tanaka Sajiro Karatsu Vase Quality Chadogu On Request
Tsukigata Nahiko Oni Shino Hanaire Vase Modern Japanese Ceramics $850.00
Miyake Yoji Modern Japanese Pottery Plate Modern Japanese Ceramics $375.00
Shigaraki Vase by Important Artist Furutani Michio Modern Japanese Ceramics $700.00
Tsukigata Nahiko Seto Guro Chawan Tea Bowl Modern Japanese Ceramics $750.00
Tsukigata Nahiko Oni Shino Tsutsu Chawan Tea Bowl Modern Japanese Ceramics $750.00
A Contemporary Tea Bowl by Tadashi Ito -- Inspired by Nature Kyoto Ceramics and Fine Art $1,500.00
Chawan by Suzuki Seisei Meiji Bijutsu On Request
YABURE-TSUBO - Iga stoneware broken jar by Shiro Tsujimura t a t a m i On Request
Japanese Pottery Vase by Imai Masayuki Goto antiques $200.00
Karatsu Chawan by Nakazato Taroemon XIII, LNT Meiji Bijutsu $1,280.00
Japanese Contemporary Oribe Ware Tray by Sato Kazuji Oriental Treasure Box $1,200.00
Japanese 20th Century Fujiwara-yaki Square Tray by Honma Shinichi Oriental Treasure Box $295.00
Spectacular LNT Shimaoka Tatsuzo Chawan Tea Bowl Quality Chadogu Pending
Yohenkin Shino Chawan by Suzuki Tomio Vessels.jp $2,880.00
Bizen Tokkuri by Inoue Takeshi Meiji Bijutsu $140.00