A “Rose Oribe” Masterpiece by Suzuki Goro Kyoto Ceramics and Fine Art $7,500.00
5 Contemporary Mino Bowls by Yamada Kazu, Shino, Oribe, Kiseto… Modern Japanese Ceramics $1,250.00
Ikeda Shogo Kohiki Chawan Tea Bowl Quality Chadogu $690.00
Tsukigata Nahiko Seto Guro Chawan Tea Bowl Modern Japanese Ceramics $750.00
Tsukigata Nahiko Oni Shino Tsutsu Chawan Tea Bowl Modern Japanese Ceramics $750.00
A Contemporary Tea Bowl by Tadashi Ito -- Inspired by Nature Kyoto Ceramics and Fine Art $1,500.00
Chawan by Suzuki Seisei Meiji Bijutsu On Request
Karatsu Chawan by Nakazato Taroemon XIII, LNT Meiji Bijutsu On Request
Spectacular LNT Shimaoka Tatsuzo Chawan Tea Bowl Quality Chadogu Pending
Yohenkin Shino Chawan by Suzuki Tomio Vessels.jp $2,880.00
Aka-shino Chawan by Hayashi Ryoji Meiji Bijutsu $440.00
Tsujimura Shiro Kuro Oribe Chawan Tea Bowl Quality Chadogu On Request
Bowl by Shirai Hanshichi IX Meiji Bijutsu $1,380.00
Chawan by Chosa Biko Meiji Bijutsu $250.00
Chawan by Chosa Biko Meiji Bijutsu $320.00
Chawan by Chosa Biko Meiji Bijutsu $375.00
Chawan by Chosa Biko Meiji Bijutsu $360.00
Chawan by Kato Sho Meiji Bijutsu $390.00