Hawaii Oribe Guinomi by Suzuki Goro Meiji Bijutsu $750.00
Narumi Oribe Guinomi by Suzuki Goro Meiji Bijutsu $800.00
Yashichida Yunomi by Suzuki Goro Meiji Bijutsu $1,380.00
A “Kiretsu-mon” Guinomi by Hiramatsu Ryoma Kyoto Ceramics and Fine Art $275.00
Kato Kozaima black Seto tea bowl Chawan Dragon's Pearl $320.00
Bizen Guinomi by Takahiro Ishii Kyoto Ceramics and Fine Art $375.00
Hamada Tomoo (grandson of Hamada Shoji), Guinomi Five Cranes Gallery $200.00
Shigaraki Guinomi Sake Cup by Kowari Tetsuya Kyoto Ceramics and Fine Art $275.00
guinomi, Sake Cup, John Miller; Portland, OR WaSabiDou Antiques and Folk Crafts $28.00
Guinomi, Sake Cups; Mashiko-yaki, Munetoshi Tagami WaSabiDou Antiques and Folk Crafts Pending
3 Guinomi, Sake Cups; Mashiko-yaki, Isamu Tagami WaSabiDou Antiques and Folk Crafts $90.00
Shino Yunomi by Suzuki Tomio Vessels.jp 21,000.00 yen