Modern Japanese pottery Tsubo Vase by Mukunoki Eizo Modern Japanese Ceramics $350.00
Modern Japanese pottery Vase by Mukunoki Eizo Modern Japanese Ceramics $350.00
Ono Hakuko Yuho Kinsai Hana Tsubo Modern Japanese Ceramics $1,950.00
Yoshisuji Keiji Shizen Yu Yakishime Flaring Tsubo Vase Modern Japanese Ceramics $525.00
Matsui Tomoyuki Silver Bizen Ginsai Tsubo 1990 Modern Japanese Ceramics $1,250.00
Fujioka Shuhei Iga I-gata Hanaire, Japanese pottery Modern Japanese Ceramics $800.00
Winged Vessel by Ando Ikuko Modern Japanese Ceramics $450.00
Museum Quality Matsuda Yuriko Large “Yosegi” Tsubo Quality Chadogu On Request
Atarashi Kanji Contemporary Iga Tsubo Modern Japanese Ceramics $600.00
Tanimoto Kei Iga Hanaire Shizen-yu Vase Modern Japanese Ceramics $550.00
Kawabata Kentaro “Torihana” Hanging Vase   Quality Chadogu $850.00
Stunning Tsujimura Yui Natural Ash Glazed Tsubo Quality Chadogu Pending
Spectacular Ito Motohiko “Tree Lotus” Large Vase Quality Chadogu Pending
Fukami Fuminori Manga Oribe Sake Set Quality Chadogu Pending
Kimura Moriyasu Wave Pattern Tenmoku Platter Modern Japanese Ceramics $975.00
Contemporary Shiro-Hagi Kakehana Vase by LNT Miwa Kyusetsu XI Quality Chadogu $1,200.00
Yagi Kazuo Pottery Vase Quality Chadogu On Request
Spectacular Shino Vase by Hayashi Shotaro Meiji Bijutsu $2,800.00