Nagae Shigekazu Sankakuchu no Katachi 1995 Modern Japanese Ceramics $1,250.00
Furutani Michio Shigaraki Hanaire (Exhibited Koten) Modern Japanese Ceramics $750.00
LNT Matsui Kosei Neriage Fuhakuji Henko Modern Japanese Ceramics $2,500.00
Koyama Kiyoko Shigaraki Shizen-yu Kaku Yohen Hanaire Modern Japanese Ceramics $700.00
Koyama Kiyoko Shigaraki Shizen-yu Tokkuri Modern Japanese Ceramics $650.00
Japanese 20th Century Hagi Ware Modernist Vase by Noho Oriental Treasure Box $950.00
Kitamura Junko Contemporary Japanese Ceramic Vase Modern Japanese Ceramics $800.00
Dynamic Tsukamoto Haruhiko Oribe Kaki Modern Japanese Ceramics $975.00
Modern Japanese pottery Tsubo Vase by Mukunoki Eizo Modern Japanese Ceramics $350.00
Modern Japanese pottery Vase by Mukunoki Eizo Modern Japanese Ceramics $350.00
Ono Hakuko Yuho Kinsai Hana Tsubo Modern Japanese Ceramics $1,950.00
Yoshisuji Keiji Shizen Yu Yakishime Flaring Tsubo Vase Modern Japanese Ceramics $525.00
Matsui Tomoyuki Silver Bizen Ginsai Tsubo 1990 Modern Japanese Ceramics $1,250.00
Fujioka Shuhei Iga I-gata Hanaire, Japanese pottery Modern Japanese Ceramics $800.00
Winged Vessel by Ando Ikuko Modern Japanese Ceramics $450.00
Atarashi Kanji Contemporary Iga Tsubo Modern Japanese Ceramics $600.00
Tanimoto Kei Iga Hanaire Shizen-yu Vase Modern Japanese Ceramics $550.00
Kawabata Kentaro ‚ÄúTorihana‚ÄĚ Hanging Vase¬†¬† Quality Chadogu $850.00