Matsui Tomoyuki Silver Bizen Ginsai Tsubo 1990 Modern Japanese Ceramics Sold
Kato Reikichi Sengiri Jikiro Covered Pottery Box Modern Japanese Ceramics Sold
Hamada Shinsaku Koma Shaped Japanese Ceramic Vase Quality Chadogu Sold
CLASSIC HAMADA SHOJI TEMMOKU & NUKA LUGGED VASE Albdeo 3 Studio Sold
Sale Pending
Important Koyama Kiyoko Shigaraki Tsubo Quality Chadogu Sold
Living National Treasure Fujimoto Yoshimichi Aka-e Tsubo Quality Chadogu Sold
Contemporary Japanese Tsubo by Ohi Toshio (Chozaemon XI) Quality Chadogu Sold
Fukumoto Fuku Contemporary Mizusashi, “Moon Frost” Quality Chadogu Sold
Kato Takahiro Aka Shino Vase Quality Chadogu Sold
Living National Treasure Fujiwara Yu Bizen Yohen Vase Quality Chadogu Sold
Breathtaking Tsubo by Living National Treasure Tokuda Yasokichi III Quality Chadogu Sold
Kawase Shinobu Exquisite Contemporary Celadon Form Quality Chadogu Sold
Must See Living National Treasure Hamada Shoji Tsubo Quality Chadogu Sold
Yagi Kazuo Pottery Vase Quality Chadogu Sold
Iron Glaze Vase, Living National Treasure Tamura Koichi Modern Japanese Ceramics Sold
Kato Tsubusa Celadon Vase Quality Chadogu Sold
Vase with Grape Design by Miyake Yoji Modern Japanese Ceramics Sold
Kutani Vase by Living National Treasure Tokuda Yasokichi III Quality Chadogu Sold