Kato Reikichi Sengiri Jikiro Covered Pottery Box Modern Japanese Ceramics $850.00
Karatsu Chawan by Nakazato Shigetoshi Meiji Bijutsu $940.00
Stunning Tsujimura Yui Natural Ash Glazed Tsubo Quality Chadogu Pending
Kato Toyohisa Shino Chawan Tea Bowl Quality Chadogu $680.00
Celadon Bowl by Fukami Sueharu Quality Chadogu $1,600.00
Chawan by Kato Sho Meiji Bijutsu $390.00
Museum Quality Kurinuki Hagi Chawan Tea Bowl by Kaneta Masanao Quality Chadogu Pending
Iga Lidded Ceramic Box by Fujioka Shuhei Quality Chadogu $420.00
Chawan by Ohi Chozaemon VIII (Choraku) Vessels.jp $340.00
Spectacular Ito Motohiko “Tree Lotus” Large Vase Quality Chadogu Pending
Amazing Shino Manyosai Platter by Hayashi Shotaro Quality Chadogu $1,100.00
Bizen Tsubo from the Nanzan Kiln Meiji Bijutsu $380.00
Shigaraki Tsubo by Takahashi Shunsai (Rakusai IV) Meiji Bijutsu On Request
Shino Guinomi by Kato Shuntei II Meiji Bijutsu $300.00
Ninsei Tea Bowl of Kutani ware by Kingyoku Nakata Momoyama Gallery $395.00
Yoshikawa Masamichi Hakuji White Bowl Quality Chadogu $700.00
Fukami Fuminori Manga Oribe Sake Set Quality Chadogu Pending
Tanimoto Kei Iga Chawan Japanese Tea Bowl, Feel the Joy! Quality Chadogu $550.00