Yohenkin Shino Chawan by Suzuki Tomio Vessels.jp On Request
Suzuki Goro Kuro-shino Kataguchi hachi, 7 Crows 1997 Modern Japanese Ceramics $1,350.00
Akae Yunomi by Kato Takuo Meiji Bijutsu On Hold
Large Yanagihara Mutsuo Kuro Oribe Vase Modern Japanese Ceramics $1,800.00
Sale Pending
Yoshisuji Keiji Smoky Yakishime Ita Zara Large Platter Modern Japanese Ceramics $650.00
Aka-shino Chawan by Hayashi Ryoji Meiji Bijutsu $440.00
Bizen Tokkuri by Inoue Takeshi Meiji Bijutsu $140.00
Yoshisuji Keiji Shizen Yu Yakishime Flaring Tsubo Vase Modern Japanese Ceramics $525.00
Matsui Tomoyuki Silver Bizen Ginsai Tsubo 1990 Modern Japanese Ceramics $1,250.00
Fujioka Shuhei Iga I-gata Hanaire, Japanese pottery Modern Japanese Ceramics $800.00
Winged Vessel by Ando Ikuko Modern Japanese Ceramics $450.00
Tsujimura Shiro Kuro Oribe Chawan Tea Bowl Quality Chadogu On Request
Museum Quality Matsuda Yuriko Large “Yosegi” Tsubo Quality Chadogu On Request
Atarashi Kanji Contemporary Iga Tsubo Modern Japanese Ceramics $600.00
Bowl by Shirai Hanshichi IX Meiji Bijutsu $1,380.00
Bizen Tokkuri by Isezaki Mitsuru Meiji Bijutsu $280.00
Guinomi by Chosa Biko Meiji Bijutsu $280.00
Atarashi Kanji Contemporary Iga Toban Ceramic Slab Modern Japanese Ceramics $400.00