Hamada Shinsaku Mingei Pottery Plate, Mashiko Quality Chadogu Pending
Spectacular LNT Shimaoka Tatsuzo Chawan Tea Bowl Quality Chadogu On Request
Dynamic Tsukamoto Haruhiko Oribe Kaki Modern Japanese Ceramics $975.00
Kimura Morikazu Tenmoku-yu Chawan Tea Bowl Modern Japanese Ceramics $450.00
FALLING LEAVES TERRA COTTA TEABOWL #2 (tb1184) Albdeo 3 Studio $42.50
FALLING LEAVES TERRA COTTA TEABOWL #1 (tb1183) Albdeo 3 Studio $42.50
Modern Japanese pottery Tsubo Vase by Mukunoki Eizo Modern Japanese Ceramics $350.00
Modern Japanese pottery Vase by Mukunoki Eizo Modern Japanese Ceramics $350.00
Ono Hakuko Yuho Kinsai Hana Tsubo Modern Japanese Ceramics $1,950.00
Japanese Kohiki Chawan by Tanigawa Hitoshi Goto antiques
Japanese Kohiki Hira-chawan by Tanigawa Hitoshi Goto antiques
Yohenkin Shino Chawan by Suzuki Tomio Vessels.jp On Request
Suzuki Goro Kuro-shino Kataguchi hachi, 7 Crows 1997 Modern Japanese Ceramics $1,350.00
Akae Yunomi by Kato Takuo Meiji Bijutsu On Hold
Yoshisuji Keiji Smoky Yakishime Ita Zara Large Platter Modern Japanese Ceramics $650.00
Aka-shino Chawan by Hayashi Ryoji Meiji Bijutsu $440.00
Bizen Tokkuri by Inoue Takeshi Meiji Bijutsu $140.00
Yoshisuji Keiji Shizen Yu Yakishime Flaring Tsubo Vase Modern Japanese Ceramics $525.00