Bowl by Shirai Hanshichi IX Meiji Bijutsu On Request
Bizen Tokkuri by Isezaki Mitsuru Meiji Bijutsu On Request
Guinomi by Chosa Biko Meiji Bijutsu On Request
Atarashi Kanji Contemporary Iga Toban Ceramic Slab Modern Japanese Ceramics $400.00
Guinomi by Chosa Biko Meiji Bijutsu On Request
Chawan by Chosa Biko Meiji Bijutsu On Request
Chawan by Chosa Biko Meiji Bijutsu On Request
Chawan by Chosa Biko Meiji Bijutsu On Request
Chawan by Chosa Biko Meiji Bijutsu On Request
Atarashi Kanji Contemporary Iga Kenbyobu Modern Japanese Ceramics $300.00
Kato Tsubusa Celadon Mnentori Chawan Tea Bowl Quality Chadogu $950.00
Tanimoto Kei Iga Hanaire Shizen-yu Vase Modern Japanese Ceramics $550.00
A Modern Oribe Mizusashi by Nakashima Katsunori Kyoto Ceramics and Fine Art $1,250.00
Japanese Ceramic Object by Takiguchi Kazuo Goto antiques On Request
Kawabata Kentaro ‚ÄúTorihana‚ÄĚ Hanging Vase¬†¬† Quality Chadogu $850.00
Karatsu Chawan by Nakazato Shigetoshi Meiji Bijutsu $940.00
Kutani Porcelain Vase by Kitade Seiko Meiji Bijutsu On Request
Stunning Tsujimura Yui Natural Ash Glazed Tsubo Quality Chadogu Pending