Fukumoto Fuku Contemporary Mizusashi, “Moon Frost” Quality Chadogu $900.00
Fukami Fuminori Manga Oribe Sake Set Quality Chadogu Pending
Unusual elongated vase by LNT Tokuda Yasokichi III Dragon's Pearl $750.00
Kato Takahiro Aka Shino Vase Quality Chadogu $950.00
Living National Treasure Fujiwara Yu Bizen Yohen Vase Quality Chadogu $1,100.00
Tanimoto Kei Iga Chawan Japanese Tea Bowl, Feel the Joy! Quality Chadogu $550.00
Japanese Sakura Chawan Tea Bowl by Ito Motohiko Quality Chadogu $700.00
Kimura Moriyasu Wave Pattern Tenmoku Platter Modern Japanese Ceramics $975.00
Breathtaking Tsubo by Living National Treasure Tokuda Yasokichi III Quality Chadogu $2,100.00
Kawase Shinobu Exquisite Contemporary Celadon Form Quality Chadogu On Request
Contemporary Shiro-Hagi Kakehana Vase by LNT Miwa Kyusetsu XI Quality Chadogu $1,200.00
Ki-seto Tokkuri and Guinomi Set by Kato Shuntei II Meiji Bijutsu $335.00
Shino Tokkuri and Guinomi Set by Kato Shuntei II Meiji Bijutsu $335.00
Stunning Kyo Tea Bowl by legendary Nishimura Eiraku Zengoro XVII Momoyama Gallery $1,600.00
Modern Design Japanese Sake Set by Ito Motohiko Quality Chadogu $680.00
Vase by Tamura Koichi, LNT Meiji Bijutsu $900.00
Large Shigaraki Tray by Furutani Michio Meiji Bijutsu $1,750.00
Shino Chawan by Kato Shuntei II Meiji Bijutsu $580.00