Fantastic Shino Chawan Tea Bowl by Kumano Kuroemon Quality Chadogu $1,600.00
Large Shigaraki Tray by Furutani Michio Meiji Bijutsu On Request
Shino Chawan by Kato Shuntei II Meiji Bijutsu On Request
Ki-seto Chawan by Kato Shuntei II Meiji Bijutsu On Request
Must See Living National Treasure Hamada Shoji Tsubo Quality Chadogu Pending
Tamba Tokkuri by Ichino Kenta Modern Japanese Ceramics $255.00
Yagi Kazuo Pottery Vase Quality Chadogu On Request
Haizara by Shimaoka Tatsuzo Meiji Bijutsu On Request
Karatsu Hanaire by Hosokawa Morihiro Meiji Bijutsu On Request
Iron Glaze Vase, Living National Treasure Tamura Koichi Modern Japanese Ceramics $950.00
Spectacular Shino Vase by Hayashi Shotaro Meiji Bijutsu $4,800.00
Yamada Kazu Oribe Red Splash Chawan Tea Bowl Quality Chadogu $1,100.00
Fantastic Kuro Bizen Chawan Tea Bowl by Isezaki Koichiro Quality Chadogu $800.00
Lidded Shiro Hagi Pottery Box by Miwa Kazuhiko Quality Chadogu $1,200.00
Architectural Ceramic Sculpture by Fujihira Shin Quality Chadogu Pending
A Hagi-yaki Chawan by Watanabe Jozan Kyoto Ceramics and Fine Art $475.00
Chawan by Kinjo Jiro Meiji Bijutsu On Request
A Jet-black Tokkuri with Golden Tiger by Ikeda Shogo Kyoto Ceramics and Fine Art $635.00