Neanderthal Proto Axe Jeremy's Rock Garden $110.00
Neanderthal Flake Core Jeremy's Rock Garden $45.00
Neanderthal Discoid Scraper Jeremy's Rock Garden $75.00
Neanderthal Hatchet on a Flake Jeremy's Rock Garden $110.00
Neanderthal Partial Biface Axe Jeremy's Rock Garden $135.00
Hopewell Biface Multi-tool Jeremy's Rock Garden $55.00
Four Neolithic Sahara Willow Leaf Blades Jeremy's Rock Garden $55.00
Two Neolithic Linear Pottery Culture Cores Jeremy's Rock Garden $40.00
Two Neolithic Linear Pottery Culture Cores Jeremy's Rock Garden $40.00
Four Neolithic Linear Pottery Culture Cores Jeremy's Rock Garden $75.00
North American Paleolithic Biface Axe Jeremy's Rock Garden $65.00
Neanderthal Discoid Scraper Jeremy's Rock Garden $85.00
Large Ertebolle-Ellerbek Blade Jeremy's Rock Garden $65.00
North American Paleolithic Scraper Jeremy's Rock Garden $35.00
Three North American Paleolithic Scrapers Jeremy's Rock Garden $75.00
Neanderthal Scraper on a Flake Jeremy's Rock Garden $45.00
North American Paleolithic Knife Jeremy's Rock Garden $25.00
Neanderthal Hammer Jeremy's Rock Garden $75.00