Japanese Vintage Textile Cotton Echigo Katakai Shibori Cloth GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Silk Maru-obi Sparrow and Bamboo Motif GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Wood Kamakura-bori Urushi Trays GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Boro Indigo Sakiori Sodenashi Vest GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Antique Textile Boro Rope Made of Recycled Strips GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Hand-craft Ainu Pouch Made of Attush GALLERY TSUMUGI Sold
Japanese Vintage Textile Meisen Kimono Colorful Geometric Pattern GALLERY TSUMUGI Sold
Ohara Koson Japanese Woodblock Print - Crow on Snowy Bough Era Woodblock Prints Sold
Japanese Vintage Craft Pair of Urushi Ashi-moto Andon Lantern GALLERY TSUMUGI Sold