CLAY FILTER 04 t a t a m i $380.00
CLAY FILTER 03 t a t a m i $380.00
CLAY FILTER 02 t a t a m i $380.00
CLAY FILTER 01 t a t a m i $380.00
Japanese Vintage Textile Sakiori Obi Sash GALLERY TSUMUGI $50.00
MAIWAIGI - Fisherman's celebratory kimono for child t a t a m i $850.00
Japanese Vintage Textile Silk Crepe Kimono with Katazome Pattern GALLERY TSUMUGI $90.00
Japanese Vintage Textile Meisen Kimono with Thistle Pattern GALLERY TSUMUGI $90.00
Japanese Vintage Textile Meisen Haori with Crow Motif GALLERY TSUMUGI $160.00
BORO APRON t a t a m i $250.00
Japanese Vintage Textile Silk Obi Sash with Butterfly Motif GALLERY TSUMUGI $100.00
Japanese Vintage Textile Sakiori Cloth Indigo GALLERY TSUMUGI $280.00
Japanese Vintage Cotton Fragments with Mingei Katazome Motifs GALLERY TSUMUGI $120.00
Japanese Vintage Textile Hanten with Zanshi-ori Lining GALLERY TSUMUGI $380.00
Japanese Vintage Textile 9 pieces of Zokin Duster Indigo GALLERY TSUMUGI $90.00
Japanese Vintage Textile 7 pieces of Cotton Zokin with Sashiko Duster GALLERY TSUMUGI $70.00
Japanese Vintage Textile 9 pieces of Zokin with Sashiko Duster GALLERY TSUMUGI $90.00
FLANNEL BORO 02 t a t a m i $250.00