Japanese folk arts,boro,earthenware,lacquer,kanban,ikebana,obi,sakiori,shibori GALLERY TSUMUGI
Japanese Antique Textile Boro Asa Kaya Mosquito Net 6 Panels
Sale Pending
$150.00
Japanese Antique Textile Boro Asa Kaya Mosquito Net 3 Panels
Sale Pending
$80.00
Japanese Antique Textile Boro Asa Kaya Cloth Mosquito Net
Sale Pending
$150.00
Japanese Antique Paper Hina Dolls Early Edo
$200.00
Japanese Antique Textile Tsutsugaki Furoshiki Wrapping Cloth
Sold
Japanese Antique Textile Cotton Wa-Sarasa Futonji
Sold
Japanese Antique Textile Cotton Yogi Futonji with Tsutsugaki
Sold
Japanese Antique Textile Asa Kimono Dark Indigo
Sold
Japanese Vintage Textile Meisen Kimono Geometric Black, Red, White
Sale Pending
$90.00
Japanese Vintage Textile Meisen Kimono with Curve Line Stripes
Sale Pending
$110.00
Japanese Antique Textile Baby's Ceremonial Kimono with Hand-painting
Sold
Japanese Antique Textile Sashiko Fireman's Hood with Katazome
Sold
Japanese Antique Textile Child's Boro Han-juban with Katazome
$280.00
Japanese Antique Design Sample Book for Obi Sash Meiji 39
Sold
Japanese Antique Woodblock Print Book for Kimono Design Meiji
Sold
Japanese Vintage Textile Obi Cloth Brush Dye
Sold
Japanese Vintage Textile Cotton Indigo Noren with Family Crest
Sold
Japanese Vintage Sample Book Woodblock Print Design for Kimono
$150.00