Japanese folk arts,boro,earthenware,lacquer,kanban,ikebana,obi,sakiori,shibori Haruko Watanabe
Japanese Antique Textile Cotton Furoshiki with Rare Katazome
Sold
Japanese Vintage Textile Maru-obi Gold Brocade Sash with Waves
Sold
Japanese Vintage Textile Meisen Kimono Colorful Geometric Pattern
Sold
Japanese Vintage Textile Silk Maru-obi Sparrow and Bamboo Motif
Sold
Japanese Vintage Textile Pilgrim's Hanten with Many Stamps-1
Sold
Japanese Cotton Kimono Yukata with Shibori Tie-dye Design
Sold
Japanese Antique Textile Sashiko Indigo Fireman's Hood
Sold
Japanese Antique Textile Cotton Noren with Family Crest Yotsume
Sold
Japanese Antique Textile Asa Kasuri Child's Kimono with Se-mamori
Sold
Japanese Vintage Textile Indigo Sakiori Sodenashi Vest
Sale Pending
$240.00
Japanese Vintage Textile Sashiko Furoshiki Indigo
Sold
Korean Vintage Textile Chogappo Made of Choma Fragments
Sold
Japanese Antique Textile Silk Hagi-isho Juban Under Kimono
Sold
Japanese Vintage Textile Cotton Woman's Kimono with Swallow Motif
Sold
Japanese Vintage Textile Maru-obi Sash for Formal Kimono
Sold
Japanese Vintage Textile Boro White Cotton Furoshiki
Sold
Japanese Vintage Textile Cotton Shibori Cloth from Arimatsu
Sold
Japanese Antique Textile Yosegire-juban Made of Many Fragments
Sold