Japanese folk arts,boro,earthenware,lacquer,kanban,ikebana,obi,sakiori,shibori GALLERY TSUMUGI
"Textiles : The Soul of India" by Hiroko Iwatate
$6,800.00
Japanese Vintage Textile Book " Meisen-mangekyo"
1200.00 yen
Japanese Vintage Ceramic Tea Ceremony Mizusashi Water Jar
$500.00
Japanese Vintage Textile Katazome Futon Cover
$490.00
Japanese Vintage Textile Cotton Boro Futonji Indigo
$480.00
Japanese Vintage Textile Boro Futonji with Indigo Many Patches
$450.00
Japanese Vintage Textile Woman's Shibori Kimono from Akita Pref.
$420.00
Japanese Vintage Textile Asa Miyako-jofu Man's Kimono
$400.00
Korean Vintage Indigo Asa Pojagi
Sold
Japanese Vintage Textile Sakiori Kotatsu Cover
$390.00
Japanese Vintage Textile Cotton Pilgrim's Hanten
$390.00
Japanese Vintage Textile Katazome Futonji Natural Indigo
$380.00
Japanese Vintage Textile Hanten with Zanshi-ori Lining
$380.00
Japanese Vintage Textile Boro Noragi Kimono Stripes
$350.00
Japanese Vintage Textile Boro Futonji Hand-spun and Indigo Dye
$350.00
Japanese Vintage Textile Cotton Shibori Futon Cover
$350.00
Japanese Vintage Textile Sakiori Sodenashi
$330.00
Japanese Vintage Textile Indigo Futonji with Tsutsugaki Design
$330.00