Japanese folk arts,boro,earthenware,lacquer,kanban,ikebana,obi,sakiori,shibori GALLERY TSUMUGI
Japanese Vintage Textile Cotton Kimono Made of Tenugui Towel
Sale Pending
$180.00
Japanese Vintage Cotton Kimono with Mame-Shibori Indigo
Sale Pending
$380.00
Japanese Vintage Textile Pilgrim's Hanten with Many Stamps-1
Sold
Japanese Vintage Textile Cotton Kimono with Shibori Tie-dye
Sold
Okinawan Vintage Textile Obi Sash Minsa-Ori Indigo Dye Kasuri
Sold
Japanese Vintage Textile Cotton Shibori Kimono Indigo
$150.00
Japanese Vintage Textile Hanko-Tanna Cloth for Work in the Fields
$130.00
Japanese Vintage Textile Band Made of Paper Thread
$90.00
Japanese Vintage Textile Small Boro Indigo Cotton Mat
$180.00
Japanese Vintage Textile Donuki Juban Inner Kimono of Kasanegi
Sold
Japanese Antique Textile Asa Indigo Hemp Cloth of Large Furoshiki
Sold
Japanese Vintage Small Pair of Bamboo Basket Box
$150.00
Japanese Vintage Bamboo Tray for Uchiwa Handmade
$90.00
Japanese Vintage Textile Meisen Kimono Dots Navy Blue Ground
Sold
Japanese Vintage Meisen with Geometric Pattern Orange
$110.00
Japanese Vintage Textile Asa Noren with Katazome Folk Art
$110.00
Japanese Antique Mingei Folk Craft Wood Oroshiki Grater
$100.00
Japanese Vintage Textile Meisen with Geometric Design Yellow
Sold