Japanese antique  &  textile saiyuu2 Japanese antique & textile saiyuu2
Japanese kinran-Kesa of nishijin textile
Sold
Japanese vintage beautiful child katazome silk kimono
$230.00
Japanese Vintage Textile Pilgrim's cotton Hanten of Shikoku 88 Places
Sold
$480.00
Japanese vintage baseball design
$130.00
Japanese Antique fukutyan yukata Child kimono
$280.00
Japanese antique urushi Lacquer Wooden bowl 8pieces
$500.00
Japanese antique Indigo dye silk shibori Pattern of charming sparrow
$260.00
Taishou Tsutsugaki Indigo Cotton Nobori Monkey and bird
Sold
Taisho Silk Katazome Kimono Nanbansen-ship Nanbanjin-people.
$240.00
Taisho Katazome Muslin Shadow picture Child kimono
$180.00
Taisho Silk Kabuki- clothes Sasani-tuyu.
$280.00
Taisho Katazome Yuzen Silk Girl Kimono Ball Spinning top
$180.00
Taisho Indigo Sashiko Dogi-Martial arts clothes Hand-spun Thick.
Sold
The Taisho era Silk Shibori Child kimono.
$180.00
Japanese antique katazome cotton child kimono pattern of kasuri & leaf
$230.00
Okinawa Textile. Egata. Ramie. Uchikui. Indigo. Tsutsugaki. Rare.
Sold
Taisho silk Jyuban kimono Japanese Antique Textile charming design
$680.00