Treasures of Old Times
9th-generation Raku Ryonyu (1756-1834) Earthenware Tea Bowl (Chawan)
On Request
Ido style bowl by Raku Kichizaemon X Tannyu (1795-1854)
$2,800.00
Aka Raku Chawan named "Hanshan" made by Matsuo Fushunsai (1792-1830)
$1,900.00
Momoyama period Ko Karatsu sake cup - Ex-collection of Fujio Koyama
$1,900.00
Edo Period (1603-1868) Iga Chawan with old box
$1,350.00
Very Rare 17/18c Aka Raku Kyogen Tsutsu Chawan
$1,250.00
Korean Mid-Joseon (16-17cc) Suna-Gohon (sand fired) Ido shape Chawan
$1,200.00
Antique Chawan made by Sen Sosa VI, Kakukakusai Genso (1678-1730)
$1,000.00
Izumo-Irabo Chawan "Akatsuki No Tsuki" w/VII Edosenke (1846-1963) box
$900.00
Momoyama Period (1568-1600) Ko Karatsu chawan with kintsugi repair
$850.00
Yanagisawa Kien (1703-1758) Antique Japanese Painting of Jurojin
$780.00
Very Rare 11th generation Raku Kichizaemon Keinyu Sake Bottle Tokkuri
$770.00
Aka Raku Chawan made by Ennosai Tetchu Soshitsu (1872-1924)
$750.00
Okuda Mokuhaku (1800–1871) Akahada Noh Kumano incense case with box
$680.00
Edo Period (1603-1868) Iga ware Tetsuki Kashiki Dish w/Bridging Handle
$680.00
Rare early 20 century Kutani ware Shunga Sake cup
$550.00
XII Eiraku Wazen (1823–1896) Yellow Glaze Kiseto Sake Cup (Sakazuki)
$550.00
Mid-Edo Period (1603-1868) Antique Shino Ware Chawan
$540.00