Treasures of Old Times
Early Edo (1603-1868) Ko Karatsu Katatsuki Chaire with the signed box
$550.00
Mid-Joseon (17c) Gohon Chawan for tea ceremony made in Busan, Korea
$750.00
Okuda Mokuhaku (1800–1871) Akahada Noh Kumano incense case with box
$680.00
Aka Raku Chawan made by Ennosai Tetchu Soshitsu (1872-1924)
$750.00
Korean Mid-Joseon (16-17cc) Suna-Gohon (sand fired) Ido shape Chawan
$1,200.00
Otagaki Rengetsu (1791-1875) Antique Japanese Sake Cup
$450.00
Ido style bowl by Raku Kichizaemon X Tannyu (1795-1854)
$2,800.00
Izumo-Irabo Chawan "Akatsuki No Tsuki" w/VII Edosenke (1846-1963) box
$900.00
Edo Period (1603-1868) Iga Chawan with old box
$1,350.00
Late Edo Period (1603-1868) Seto ware Brown Glazed Tea Bowl
$480.00
Antique Chawan made by Sen Sosa VI, Kakukakusai Genso (1678-1730)
$1,000.00
Ukita Ikkei (1795-1859) Painting of Sugawara no Michizane (845-903)
$350.00
Yanagisawa Kien (1703-1758) Antique Japanese Painting of Jurojin
$780.00
19c Shino ware Tea Bowl (Chawan) for tea ceremony Wabi Sabi
$450.00
17th/18th century Shino-Ware Kogo (Incense box) Edo period (1603-1868)
$290.00
Edo period (19c) Aka Raku Chawan (Tea bowl) by Ninnami Dohachi
$470.00
Early 20c Agano ware Chaire (tea caddy) for tea ceremony
$440.00
Edo period (1603-1868) Ko Karatsu Sake Cup with Box
Sold
Isomaru Kasuya (1764 - 1848) Aka Raku Tea Bowl with nail carving
Sold
Aka Raku Chawan named "Hanshan" made by Matsuo Fushunsai (1792-1830)
$1,900.00
Edo Period (19c) Yusai Awazu Brown Glaze Chawan
$360.00
Early to Mid Edo period (17-18cc) Kuro Oribe Kutsugata Chawan
Sold
19c Karatsu Guinomi (sake cup) With Gold Decoration Antique Sake Ware
$280.00
Rare Edo Period (19c) Karatsu Guinomi (sake cup) with two wooden boxes
$480.00
Momoyama Period (1568-1600) Ko Karatsu chawan with kintsugi repair
$850.00
Momoyama period Ko Karatsu sake cup - Ex-collection of Fujio Koyama
$1,900.00
Very Rare 17/18c Aka Raku Kyogen Tsutsu Chawan
$1,250.00
Antique Japanese Shino Ware Chawan made by Kato Gorohachi (?-1900)
Sold
Very Rare 11th generation Raku Kichizaemon Keinyu Sake Bottle Tokkuri
$770.00
19c Antique Shino ware Matcha Chawan (Tea Bowl) for Tea Ceremony
Sold
Goryeo Dynasty (12th/13th century) Korean Celadon Oil Bottle
Sold
Wabi Sabi Feel Antique Japanese Kyo ware Chawan (Tea Bowl) Edo period
Sold
Edo Period (1603-1868) Iga ware Tetsuki Kashiki Dish w/Bridging Handle
$680.00
Rare early 20 century Kutani ware Shunga Sake cup
$550.00
Edo period (1603-1868) Ofukei ware Mizusashi (Water Jar)
$460.00
Kato Harutake (1886-?) Shino Ware Chawan (Tea Bowl) for Tea Ceremony
Sold