The Tretiak Collection
Sort By:
China Yixing San xiang Hu rare early 19th
35,000.00 rmb
china Yixing teapot miniature mark
3000.00 rmb
china yixing teapot republican Mark
6000.00 rmb
china New rhino Yixing
18000.00 rmb
china Yixing teapot for two republican
8000.00 rmb
china yixing bird feeders 3 late republican
$35000.00
china old yixing teapot mark
12000.00 rnb
china republican Yixing Teapot inscxribed and Mark
Sold
china Yixing teapot moving seeds 20th c
4000.00 rmb
China Yixing teapot small and nice republican
7500.00 rmb
china Yixing teapot republican mark
12000.00 rmb
china yixing winepot marks early republican
Pending
china Yixing teapot republican
3500.00 rmb
china yixing teapot republican
12,000.00 rmb
china old Yixing teapot republican
8000.00 rmb
china yixing green teapot republican beauiful
Sold
china yixing large black clay republican II
china yixing large black clay republican
25000.00 rmb