A Japanese bronze okimono of an elephant Mastromauro Japanese art USD $2,700.00
A Japanese boxwood okimono of FÅ«jin Mastromauro Japanese art USD $3,250.00
A Japanese okimono of monkeys Mastromauro Japanese art USD $4,250.00
Sale Pending
OKIMONO Japanese Mouse Asian statue antique Japan wooden Meiji period Okimono $1,200.00
A Japanese spherical okimono of a shishi Mastromauro Japanese art USD $2,200.00
Okimono Fox Antique Meiji Period Era mixed metal artwork statue Okimono $4,900.00
Okimono Japanese Meiji Puppy Dog statue Japan Asian Antique KAGEDO Okimono $4,800.00
SHIBUICHI OKIMONO Japanese Antique Statue Puppy Dog mixed metal bronze Okimono $50,000.00
OKIMONO Japanese Puppy Dogs mixed metal Japan sculpture statue Meiji Okimono $40,000.00
Okimono Japanese Antique Meiji Period VERY RARE CAT sculpture statue Okimono $75,000.00
Okimono Tiger Rare Large Mixed Metal Meiji Period Era Japan Provenance Okimono $95,000.00
PATINA-TED BRONZE OKIMONO OF PRIEST BADGER Kagedo Gallery Okimono $95,000.00
A Japanese boxwood and ivory okimono of Daikoku and two oni Mastromauro Japanese art On Request
Antique Japanese Okimono of the Zen "Ox-Herding" theme Dragon's Pearl $4,000.00
A japanese boxwood okimono of a toad and snake Mastromauro Japanese art USD $7,400.00
A japanese boxwood okimono of Benkei Mastromauro Japanese art USD $8,500.00
A Japanese wood okimono of two chicks by Ohno Meizan Mastromauro Japanese art USD $1,800.00
Japanese Horn Carving of Shrimp with Crab Basket Okimono June Hastings $495.00