Edo Indigo Tsutsugaki Cotton Maku Cherry tree Hand-spun Japanese Antique & Textile saiyuu2 $750.00
A Very Fine Fukusa - The Legend of Takasago Ichiban Japanese and Oriental Antiques $1,195.00
Japanese Antique Textile Maku With 12 Coins GALLERY TSUMUGI $350.00
Japanese Antique Fusube-gawa Fireman's Hood GALLERY TSUMUGI $420.00
Antique Japanese Embroidered Chirimen Silk Kimono The Zentner Collection $800.00
Meiji Indigo Sashiko Hand-spun Cotton Kimono Kanazawa. Japanese Antique & Textile saiyuu2 $1450.00
Japanese Antique & Textile saiyuu2 $6500.00
Edo kome-bukuro Indigo dye Hand-spun cotton & hemp Japanese Antique & Textile saiyuu2 $230.00
charming pattern jinbaori & tea-things sarasa jyuban Japanese Antique & Textile saiyuu2 $180.00
Japanese Antique & Textile saiyuu2 $480.00
Meiji Indigo Akita Yokote-Shibori cotton Noragi Japanese Antique & Textile saiyuu2 $580.00
Meiji Indigo Hemp Horse cover Tsutsugaki family crests Japanese Antique & Textile saiyuu2 $380.00
Edo Akita Asamai-shibori Hand-spun cotton Kimono rare Japanese Antique & Textile saiyuu2 $6500.00
Japanese Antique Textile Shibori Maku Curtain GALLERY TSUMUGI $450.00
Meiji indigo Akita Asamai- Shibori Hand-spun cotton Japanese Antique & Textile saiyuu2
Japanese Antique Textile Futonji With Katazome GALLERY TSUMUGI $200.00
Meiji Rinzu-Silk Utikake embroidery Free-hand Painting Japanese Antique & Textile saiyuu2 $850.00
Impressive indigo dye cotton shirushi-hanten coat Japanese Antique & Textile saiyuu2 $180.00