Edo Indigo Tsutsugaki Cotton Maku Cherry tree Hand-spun Japanese Antique & Textile saiyuu2 $750.00
Japanese Antique Textile Maku With 12 Coins GALLERY TSUMUGI $350.00
Japanese Antique Fusube-gawa Fireman's Hood GALLERY TSUMUGI $420.00
Antique Japanese Embroidered Chirimen Silk Kimono The Zentner Collection $800.00
Meiji Indigo Sashiko Hand-spun Cotton Kimono Kanazawa. Japanese Antique & Textile saiyuu2 $1450.00
Japanese Antique & Textile saiyuu2 $6500.00
Edo kome-bukuro Indigo dye Hand-spun cotton & hemp Japanese Antique & Textile saiyuu2 $230.00
charming pattern jinbaori & tea-things sarasa jyuban Japanese Antique & Textile saiyuu2 $180.00
Meiji Indigo Akita Yokote-Shibori cotton Noragi Japanese Antique & Textile saiyuu2 $580.00
Meiji Indigo Hemp Horse cover Tsutsugaki family crests Japanese Antique & Textile saiyuu2 $380.00
Japanese Antique Textile Shibori Maku Curtain GALLERY TSUMUGI $450.00
Meiji indigo Akita Asamai- Shibori Hand-spun cotton Japanese Antique & Textile saiyuu2
Meiji Rinzu-Silk Utikake embroidery Free-hand Painting Japanese Antique & Textile saiyuu2 $850.00
Impressive indigo dye cotton shirushi-hanten coat Japanese Antique & Textile saiyuu2 $180.00
Japanese Antique Textile Katazome Futonji Mum GALLERY TSUMUGI $200.00
Japanese Antique Textile Katazome Futonji Karakusa GALLERY TSUMUGI $220.00
Japanese Antique Textile Boy's Ceremonial Kimono GALLERY TSUMUGI $180.00
Edo Long Hikeshi-Hanten Indigo dyeing cotton Sashiko Japanese Antique & Textile saiyuu2 $850.00